Мясо по ташкентски

Еда |

350 гр.

Гарнир 150 гр.