Стейк из Барашка

Еда |

250 гр.

Спинка на мангале.